Drukāt
20.10.2017
Jūras plānojuma ģeotelpisko datu sagatavošanas nodrošināšana atbilstoši INSPIRE datu prasībām (VARAM 2017/31)

Jūras plānojuma ģeotelpisko datu sagatavošanas nodrošināšana atbilstoši INSPIRE datu prasībām

Nr.p.k.

Dokuments

Publicēts

1.

Informatīvais paziņojums

20.10.2017.

2.

Nolikums

20.10.2017.

3.

Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu

30.10.2017.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 10.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/publiskais_iepirkums/publiskais_iepirkums_rss/