Drukāt
27.10.2017
Seminārs "Oficiālās elektroniskās adreses ieviešana pašvaldībās" 27.10.2017.
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 22.11.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/video_tiesraide/videoarh/