Drukāt
01.11.2017
VNĪ solītajā termiņā nav iesnieguši VARAM Okupācijas muzeja būvprojektu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) joprojām nav iesniegts Latvijas Okupācijas muzeja (LOM) būvprojekts, ko Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) 2017. gada 27. septembra sanāksmē solīja izdarīt līdz šī gada 25. oktobrim.

VARAM kā būvvaldes funkcijas pildošā institūcija no savas puses ir izdarījusi visu nepieciešamo, lai Okupācijas muzejs tiktu pabeigts līdz Latvijas simtgadei. Tā kā VNĪ kā pasūtītājs ir tieši atbildīgs par sagatavotās būvniecības dokumentācijas kvalitāti un atbilstību būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, VARAM aicina Finanšu ministriju noteikt precīzu termiņu, kad LOK pārbūvei jeb Nākotnes namam ir jābūt gatavam, kā arī VNĪ padomi uzraudzīt valdes darbu šī termiņa īstenošanai.

VARAM kā būvvalde projekta īstenotājam VNĪ savlaicīgi ir prasījusi likumā noteiktos saskaņojumus, kā arī norādījusi, ka iesniegtajiem dokumentiem ir beidzies izpildes termiņš. Tāpat VARAM nesaskaņo nederīgus iesniegtus dokumentus, nevis kavē projekta īstenošanu. Likums ir rakstīts visiem un tas jāievēro kā VARAM, tā arī VNĪ.

Jau 2017. gada 20. martā Sadarbības padomes sēdē VARAM norādīja par iespējamo VNĪ kavēšanos ar precizētā būvprojekta iesniegšanu līdz 2017. gada 1.aprīlim.

Atgādinām, ka pirms vairāk nekā gada, VARAM pārņēma šī projekta uzraugošās institūcijas pienākumus un aicināja visus tajā iesaistītos operatīvi un ar lielu atbildību sākt projekta īstenošanu. Šis memoriāls ir nacionālo interešu objekts un vienlaikus ir gan muzejs, gan arī represēto piemiņas vieta.

VARAM saskaņā ar Latvijas Okupācijas muzeja likumu kopš 2016.gada 4. oktobra pilda būvvaldes funkcijas, konsekventi ievērojot normatīvo aktu prasības, un neīsteno Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības projektu.

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 16.12.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/