Drukāt
24.11.2017
Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi (VARAM 2017/20)

Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi

Nr.p.k.

Dokuments

Publicēts

1.

Iepirkuma procedūras ziņojums

24.11.2017.

2.

Vispārīgā vienošanās

30.11.2017.

3.

Līgums

03.01.2018.

4.

Līgums

03.01.2018.

5.

Vispārīgās vienošanās grozījums

08.02.2018.

6.

Līgums

08.02.2018.

7.

Līgums

28.02.2018.

8.

Līgums

05.03.2018.

9.

Līgums

05.03.2018.

10.

Vispārīgās vienošanās grozījums

27.06.2018.

11.

Līgums

27.06.2018.

12.

Līgums

27.06.2018.

13.

Līgums

27.06.2018.

14.

Vispārīgās vienošanās grozījums

28.06.2018.

15.

Vispārīgās vienošanās grozījums

28.06.2018.

16.

Līgums

30.07.2018.

17.

Vispārīgās vienošanās grozījums

07.08.2018.

18.

Līgums

13.08.2018.

19.

Līgums

27.08.2018.

20.

Līgums

10.09.2018.

21.

Līgums

12.09.2018.

22.

Līgums

17.09.2018. 

23.

Līgums

20.09.2018.

24.

Vispārīgās vienošanās grozījums

10.10.2018.

25.

Līgums

15.10.2018.

26.

Vispārīgās vienošanās grozījums

22.10.2018.

27.

Līgums

22.10.2018.

28.

Līgums

06.11.2018.

29.

Līgums

22.10.2018.

30.

Līgums

22.10.2018.

31.

Līgums

22.10.2018.

32.

Līgums

07.01.2019.

33.

Vienošanās par līguma izbeigšanu

21.01.2019.

34.

Līgums

21.01.2019.

35.

Līguma grozījumi

12.02.2019.

36.

Līguma grozījumi

12.02.2019.

37.

Līguma grozījumi

13.02.2019.

38.

Līgums

28.03.2019.

39.

Līgums

28.03.2019.

40.

Līgums

28.03.2019.

41.

Līgums

28.03.2019.

42.

Līgums

03.05.2019.

43.

Līgums

03.05.2019.

44.

Līgums

20.06.2019.

45.

Līgums

18.08.2019.

46.

Līgums

18.08.2019.

47.

Līgums

18.08.2019.

48.

Līgums

18.08.2019.

49.

Līgums

18.08.2019.

50.

Līgums

09.10.2019.

51.

Līgums

09.10.2019.

52.

Līgums

09.10.2019.

53.

Līgums

09.10.2019.

54.

Līgums

09.10.2019.

55.

Līgums

09.10.2019.

56.

Vispārīgās vienošanās grozījums

09.10.2019.

57.

Līgums

09.10.2019.

58.

Līgums

04.11.2019.

59.

Līgums

04.11.2019.

60.

Līgums

04.11.2019.

61.

Līgums

04.11.2019.

62.

Līgums

04.11.2019.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 11.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/publiskais_iepirkums/publiskais_iepirkums_rss/