Drukāt
20.12.2017
Ženēvā prezentē Latvijas pieredzi mākslīgā intelekta izmantošanā publiskās pārvaldes attīstībā

Interneta pārvaldības forumā (Internet Governance Forum) Ženēvā Latvijas pārstāvji prezentēja Latvijas pieredzi mākslīgā intelekta izmantošanā publiskās pārvaldes pakalpojumu attīstībā. Forums norisinās no 2017. gada 18. līdz 22. decembrim Šveices pilsētā Ženēvā.

Latvijas rīkotajā sesijā uzstājās gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM), gan nozares – LIKTA, Tilde un Squalio pārstāvji. Tās laikā tika prezentēti Latvijas sasniegumi digitālās pārvaldes attīstībā un mākslīgā intelekta izmantošanas iespējas publiskās pārvaldes pakalpojumu attīstībai. Tika prezentēti Latvijas piemēri, kā izmantojot tehnoloģijas, tiek uzlabota sabiedrisko pakalpojumu efektivitāte, kā valodu tehnoloģijas paplašina sabiedrisko pakalpojumu pieejamību, kā arī tika prezentēta virtuālo aģentu nozīme valsts pakalpojumu attīstībā. Pēc sesijas foruma dalībnieki bija ieinteresēti par Latvijas sasniegumiem un pieredzi.

Paralēli forumam Latvijas delegācija tikās ar augsta līmeņa pārstāvjiem no Starptautiskās telekomunikāciju savienības (ITU) – Dr. Reinholdu Šollu un Frederiku Verneru. Sarunās tika apspriestas digitālās vides un mākslīgā intelekta izaicinājumi, kā arī potenciālās sadarbības iespējas. Latvija saņēma uzaicinājumu plašāk dalīties pieredzē par inteliģento tehnoloģiju, virtuālo asistentu un mašīntulkošanas pakalpojumu izmantošanu un pieņēma uzaicinājumu uzstāties mākslīgā intelekta globālajā samitā (AI for Good Global Summit).

VARAM valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jautājumos Edmunds Beļskis atzīst: “Dalība šādā pasākumā ir augsts novērtējums par Latvijas sasniegumiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā. Tas dod stimulu vēl aktīvāk un ar entuziasmu turpināt aizsāktos darbus. Mākslīgā intelekta izmantošana publiskās pārvaldes attīstībā ir mūsu nākotne.

Interneta pārvaldības forums ir starptautiskas sadarbības platforma, kur IKT attīstībā strādājošie valsts, nevalstiskā un privātā sektora organizāciju pārstāvji dalās pieredzē ar idejām, kas svarīgas kopējās digitālās politikas attīstībai pasaulē. Šogad forumā notiek 200 dažādas sesijas, kurās kopā piedalās vairāk nekā 2000 dalībnieku.
Latvijas Pastāvīgā pārstāvniecība Apvienoto Nāciju organizācijā (ANO) Ženēvā sniedza būtisku ieguldījumu Edmunda Beļska vadītās vizītes, kā arī Latvijas sesijas sagatavošanā. 

Latvijas delegāciju vada Edmunds Beļskis. Delegācijas sastāvā ir arī Signe Bāliņa (LIKTA), Andrejs Vasiļjevs (Tilde), Aigars Jaundālders (Squalio), VARAM pārstāvji – Laura Gintere, Jānis Glazkovs un Gatis Ozols, kā Latvijas Pastāvīgais pārstāvis ANO Ženēvā, vēstnieks Jānis Kārkliņš un pārstāvniecības padomniece Katrīna Kosa-Ammari.

Laura Jansone
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 02.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/