Drukāt
20.12.2017
Atsaucoties uz VARAM aicinājumu, Valsts kontrole sāks revīziju Rīgas domē

Atsaucoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerharda aicinājumu, valsts kontroliere Elita Krūmiņa atbildes vēstulē VARAM norādījusi, ka 2018. gada pirmajā pusē sāks likumības un lietderības revīziju par Rīgas pilsētas pašvaldības piešķirto dotāciju biedrībām un nodibinājumiem.

Atsaucoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerharda aicinājumu, valsts kontroliere Elita Krūmiņa atbildes vēstulē VARAM norādījusi, ka 2018. gada pirmajā pusē sāks likumības un lietderības revīziju par Rīgas pilsētas pašvaldības piešķirto dotāciju biedrībām un nodibinājumiem. 

VARAM iepriekš vērsās Valsts kontrolē par aizdomām un bažām saistībā ar Rīgas domes finanšu līdzekļu izlietojumu un iespējamajiem pārkāpumiem, piešķirot finansējumu nevalstiskām organizācijām, aicinot izskatīt iespēju tuvākajā laikā veikt revīziju Rīgas domē. Valsts kontrole, sniedzot atbildi, apstiprināja revīzijas iekļaušanu 2018. gada plānā un izteica pateicību VARAM par līdzšinējo veiksmīgo sadarbību.

Ministrs K.Gerhards: “Rīgas domē notiekošais rada aizdomas un neskaidrības par to, vai pašvaldības budžeta līdzekļi tiek izmantoti lietderīgi. Izlietotā budžeta mērķiem ir jābūt skaidriem un nepārprotamiem, tie nedrīkst būt miglā tīti. Tāpēc es jau atkārtoti vērsos Valsts kontrolē ar aicinājumu izvērtēt iespēju veikt ārkārtas revīziju Rīgas domē par piešķirtajiem līdzekļiem biedrībām un nodibinājumiem. Esmu gandarīts par to, ka Valsts kontrole ir pieņēmusi lēmumu šo revīziju veikt.”

Valsts kontroliere vēstulē ir arī norādījusi, ka 2018. gada plānā ir iekļauta likumības un lietderības revīzija Rīgas pilsētas pašvaldībā par piešķirto dotāciju biedrībām un nodibinājumiem, to likumību, lietderību un efektivitāti.

Santa Vaļuma
Ministra padomniece
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 20222000
E-pasts: santa.valuma@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 22.10.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/