Drukāt
Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 23.10.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/starptautiska_sadarbiba/iemaksas_starptautiskajas_organizacijas/