Drukāt
29.12.2017
Maināmo paklāju noma (VARAM 2017/35)
Maināmo paklāju noma

Nr.p.k.

Dokuments

Publicēts

1.

Informatīvais paziņojums

29.12.2017.

2.

Nolikums

29.12.2017.

3.

Iepirkuma ziņojums (Lēmums)

18.01.2018.

4.

Paziņojums par līgumu

12.02.2018.

5.

Līgums

12.02.2018.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 02.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/publiskais_iepirkums/publiskais_iepirkums_rss/