Drukāt
22.01.2018
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - MK noteikumu projekts “Kritēriji atkritumu stadijas izbeigšanai gumijas materiāliem, kas iegūti no riepām”

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Kritēriji atkritumu stadijas izbeigšanai gumijas materiāliem, kas iegūti no riepām”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sadzīves atkritumu apsaimniekotāji, poligonu apsaimniekotāji

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumi nosaka kritērijus atkritumu stadijas izbeigšanai gumijas materiāliem, kas iegūti no lietotām riepām, tajā skaitā, gumijas pulverim, gumijas granulām, gumijas skaidām, sasmalcinātai gumijai un gumijas atgriezumiem.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 01.02.2018.

Plānots iesniegt Ministru kabinetā: 2018.gada 1.marts.           

7.

Dokumenti

PIELIKUMĀ: Ministru kabineta noteikumu projekts un tā anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Plānots izmantot Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41 punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Lūdzu sniegt rakstisku viedokli līdz 2018.gada 5.februārim

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Vides aizsardzības departamenta Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vecākā referente I.Doniņa, tālr:67026515, e-pasts: ilze.donina@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 01.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/