Drukāt
06.02.2018
Valdība atbalsta atvērto datu attīstību

Lai efektīvi ieviestu Datos balstītas sabiedrības koncepciju un veicinātu valsts iestādes atvērt to rīcībā esošos datus, ekonomiskai izaugsmei valdība 2018. gada 6. februārī apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotos priekšlikumus.

VARAM valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jautājumos Edmunds Beļskis atzīst: “Atvērt IKT nozarei svarīgos datus un virzīties uz atvērto datu politikas efektīvu ieviešanu ir ļoti nozīmīgs Ministru kabineta lēmums. Esmu pārliecināts, ka tas sniegs jaunas uzņēmējdarbības attīstības iespējas, tajā skaitā nozīmīgu ieguldījumu dos mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.”

Konsultāciju procesā ar IKT nozares pārstāvjiem no Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas un Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas tika identificētas tās datu kopas, kuru atvēršana sniegtu būtisku pienesumu valsts budžetam nodokļu veidā, salīdzinot ar iestāžu gūtajiem ienākumiem pārdodot informāciju sabiedrībai.

Paredzēts, ka tiks atvērtas divas Valsts zemes dienesta rīcībā esošas datu kopas un sešas Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras rīcībā esošas.

Finanšu aprēķini rāda, ka lielākus ieņēmumus valsts budžetā radīs konkrēto datu kopu nodrošināšana sabiedrībai bez maksas nekā to pārdošana uzņēmējiem un iedzīvotājiem.

Sīkāk ar sagatavotajiem priekšlikumiem var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

* Informatīvais ziņojums par Ministru kabineta 2017. gada 25. jūlija sēdes protokollēmumā (prot. Nr. 37, 1.§) “Noteikumu projekts “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība”” 3. punktā dotā uzdevuma izpildi

Laura Jansone
Sabiedrisko attiecību nodaļa 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 01.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/