Drukāt
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas Finanšu instruments 2014.-2021. gadā

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 25.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/grants/EEZ_2014_2021/