Drukāt
07.02.2018
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - Informatīvais ziņojums par nolietoto riepu apsaimniekošanu

1.

Dokumenta veids

Informatīvais ziņojums

2.

Dokumenta nosaukums

Informatīvais ziņojums par nolietoto riepu apsaimniekošanu

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ražotāju atbildības sistēmas, pārstrādes, reģenerācijas uzņēmumi, sabiedrība

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Informatīvais ziņojums sagatavots, lai veicinātu riepu apsaimniekošanas problēmu risināšanu Latvijā. Informatīvais ziņojums sniedz izvērtējumu par riepu apsaimniekošanas problēmām Latvijā un apskata iespējamos attīstības scenārijus

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Informatīvā ziņojuma izsludināšana plānota šā gada 22.februāra Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Pielikumā: Informatīvais ziņojums

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41 punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par likumprojektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvji aicināti izteikt rakstiskus priekšlikumus par Informatīvo ziņojumu līdz 2018.gada 20.februārim sūtot informāciju uz e-pastu: pasts@varam.gov.lv vai natalija.cudecka-purina@varam.gov.lv

10.

Cita informācija

11.

Atbildīgā amatpersona

Natālija Cudečka-Puriņa, 67026461

 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 04.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/