Drukāt
22.02.2018
Piesārņojumu izraisošo avotu radītās biogēnu slodzes uz Baltijas jūru noteikšana, lai piesārņojuma radītājiem definētu efektīvus tā samazināšanas pasākumus, un avotu ar visaugstāko piesārņojuma samazinājuma potenciālu apzināšana (VARAM 2018/4)

Piesārņojumu izraisošo avotu radītās biogēnu slodzes uz Baltijas jūru noteikšana, lai piesārņojuma radītājiem definētu efektīvus tā samazināšanas pasākumus, un avotu ar visaugstāko piesārņojuma samazinājuma potenciālu apzināšana

Nr.p.k.

Dokuments

Publicēts

1.

Informatīvais paziņojums

22.02.2018.

2.

Nolikums

22.02.2018.

3.

Iepirkuma ziņojums (Lēmums)

21.03.2018.

4.

Paziņojums par līgumu

04.04.2018.

5.

Līgums

04.04.2018.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 27.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/publiskais_iepirkums/publiskais_iepirkums_rss/