Drukāt
26.03.2018
JAUNS: MK noteikumu projekts “Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību”

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2018. gada 10. aprīlim

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts ar pielikumiem/Anotācija

Atbildīgais:

L.Seile, tālr. 67026484, laura.seile@varam.gov.lv  

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 10.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/likumdosana/normativo_aktu_projekti/dabas_aizsardzibas_joma/