Drukāt
11.04.2018
VARAM akcentē publiskās pārvaldes digitalizāciju

Lai veicinātu publiskās pārvaldes digitalizāciju un būvniecības procesu pilnveidošanu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos Edmunds Beļskis uzsver e-pārvaldes attīstības nepieciešamību un lietderību.

Būvniecības valsts kontroles biroja organizētā pasākuma “Būvniecības diena 2018” laikā, kas notiek 2018. gada 11.-12. aprīlī, tiek atzīmēts, ka būvniecības procesa pilnveidošanai un tautsaimniecības izaugsmes veicināšanai ļoti būtiska ir digitālās vides attīstība.  Tehnoloģu iespējas sniedz ļoti plašas publiskās pārvaldes procesu digitalizācijas un pakalpojumu elektronizācijas iespējas.

Jau šobrīd Latvija ir to pasaules valstu vidū, kuras ir digitāli attīstītas gan nodrošināto pakalpojumu, gan sabiedrības prasmju attīstības ziņā, - par to liecina augstie rādītāji publisko pakalpojumu elektronizācijā un to lietojamībā. Iesāktais ceļš jāturpina – attīstot atvērto datu politiku, publisko e-pakalpojumu klāstu, e-adreses ieviešanu un citus proaktīvus pakalpojumus uzņēmējiem un iedzīvotājiem,” norāda E.Beļskis.


Aizvien vairāk transformējot valsts pārvaldes pakalpojumus digitālā formātā, varam celt to vērtību, jo ir iespējams mērīt procesus, tos standartizēt un atteikties no liekām darbībām.

Laura Jansone
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 26.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/