Drukāt
12.04.2018
INTERREG EUROPE informatīvā pasākuma dalībnieki gūst ieskatu par sadarbības iespējām programmā

2018.gada 11.aprīlī Latvijas Universitātes un Microsoft Inovāciju centrā, Rīgā norisinājās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk–VARAM) organizētais informatīvais pasākums par Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmas INTERREG EUROPE 2014.-2020.gadam ceturto projektu konkursu.

Pasākumu atklāja Nacionālās atbildīgās iestādes par Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa programmu īstenošanas koordināciju Latvijā pārstāve, VARAM Teritoriālās sadarbības nodaļas vadītāja Anna Djakova, aicinot interesentus izmantot iespēju iesaistīties sadarbības projektos ar citiem Eiropas partneru reģioniem.

INTERREG EUROPE programmas Nacionālā kontaktpunkta Latvijā pārstāve Ilga Gruševa informēja pasākuma dalībniekus par sadarbības iespējām programmā – sniedza īsu ieskatu par programmu, tās iezīmē, atbalstāmajām darbībām un programmas statusu, ceturtā projektu konkursa nosacījumiem, kā arī vērsa uzmanība uz biežāk konstatētajiem trūkumiem projektu pieteikumos, kam ieteicams pievērst uzmanību, sagatavojot projekta pieteikumus iesniegšanai ceturtajā projektu konkursā.

Tāpat informatīvais pasākums sniedza iespēju klātesošiem iepazīt jau apstiprinātos projektus ar Latvijas partneru dalību – “Ilgtspējīga reģionālā bioenerģijas politika: nosacījumu maiņa” (BIO4ECO), kurā piedalās Zemkopības ministrija un Latvijas Meža īpašnieku biedrība, “Reģionālo radošo industriju alianse” (RCIA), kurā iesaistījusies finanšu institūcija “ALTUM”, kā arī gūt priekšstatu par Ekonomikas ministrijas dalību projektos “Klasteru politikas attīstība Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) īstenošanā” (CLUSTERS3), “Tūrisma attīstības veicināšana reģionos” (BRANDtour) un iesaisti vietējās iesaistīto pušu darba grupās tādos projektos kā Design4Innovation, SKILLS+, RATIO

Kā atzīmēja Zemkopības ministrijas pārstāve Ieva Līcīte - īstenojot INTERREG EUROPE projektu, vērtīga ir pieredze, kā darīt un, kā nedarīt. Savukārt Ekonomikas ministrijas pārstāve Evita Feldberga uzsvēra, ka programma ir lielisks instruments sadarbībai un politikas uzlabošanai, peer review aktivitāte atzīta kā viena no vērtīgākajām. Finanšu institūcijas “ALTUM” pārstāve Madara Dambe – Krastkalne ieteica potenciālajiem projektu pieteicējiem rūpīgi pārdomāt sasniedzamos rezultātus, lai projektu īstenošanas laikā plānotais būtu īstenojams.

Informatīvais pasākums pulcēja interesentus no ministrijām, to padotības iestādēm, pašvaldībām, augstākās izglītības iestādēm, zinātniskajiem institūtiem, kā arī biedrībām un nodibinājumiem.

INTERREG EUROPE ceturtais projektu konkurss būs atvērts no 2018.gada 7.maija – 2018.gada 22.jūnijam. Atbalsts tiks sniegts prioritārajos virzienos: pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas; mazo un vidējo komersantu konkurētspēja; ekonomika ar zemu oglekļa emisiju līmeni; apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana.

INTERREG EUROPE programma veicina reģionālās attīstības politiku un programmu īstenošanu, galvenokārt darbības programmās “Izaugsme un nodarbinātība” un arī Eiropas Savienības fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmās.

Vairāk informācijas par programmu un ceturto projektu konkursu: https://www.interregeurope.eu/.

Jau 2018.gada 13.aprīlī iespēja pievienoties programmas Kopīgā sekretariāta pasākumam tiešsaistē, lai atrastu sadarbības partnerus, uzdotu jautājumus un iedvesmotos dalībai programmas ceturtajā projektu konkursā. Reģistrācija šajā saitē: https://www.interregeurope.eu/europecooperates2018/online/

VARAM ir INTERREG EUROPE Nacionālais kontaktpunkts Latvijā, kontaktpersona Ilga Gruševa, e-pasts ilga.gruseva@varam.gov.lv; tālr.: 67026472

Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa programmu aktualitātēm aicinām sekot: https://www.facebook.com/ETCInterregLatvia/

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv 
www.varam.gov.lv

 

 

Pievienotie faili:
 
 
 
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 30.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/