Drukāt
27.04.2018
Seminārs “Atvērtie dati un to publicēšana” 27.04.2018.
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 08.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/video_tiesraide/videoarh/