Drukāt
Darba piedāvājumi
 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
izsludina atklātu konkursu uz
Juridiskā departamenta
Projektu tiesiskā nodrošinājuma nodaļas
jurista valsts civildienesta ierēdņa amatu

 

Prasības pretendentam:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
 • vismaz divu gadu pieredze jurista specialitātē;
 • zināšanas par valsts pārvaldes un pašvaldību darbības principiem, par normatīvo aktu izstrādes un pieņemšanas procesu;
 • zināšanas un izpratne par Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu administrēšanas sistēmu un procesu, vēlama darba pieredze projektu īstenošanā;
 • zināšanas un vēlama darba pieredze publiskā iepirkuma procedūru dokumentu sagatavošanā, līgumu juridiskajā administrēšanā un komercdarbības atbalsta izvērtēšanā;
 • zināšanas un izpratne par administratīvajām tiesībām un procesu;
 • zināšanas par vides tiesībām, pašvaldību tiesībām, informācijas sabiedrību un elektronisko pārvaldi un to reglamentējošiem tiesību aktiem;
 • labas angļu valodas zināšanas, t.sk. juridiskās terminoloģijas zināšanas;
 • kompetences: orientācija uz klientu, komunikācija, rūpes par kārtību, precizitāti un kvalitāti, ētiskums.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu (ierēdņa amatam noteikts 44. saimes „Ārvalstu finanšu instrumentu vadība” IIIB līmenis un 12. mēnešalgu grupa, mēnešalga līdz 1549 euro pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas;
 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
 • radošu, daudzveidīgu darbu un atsaucīgus kolēģus;
 • darba vietu Rīgas centrā.

Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, dokumentu par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs, kā arī citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot, līdz 17.11.2017. jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Personāla nodaļai uz e-pasta adresi: personals@varam.gov.lv ar norādi “Konkurss – Projektu tiesiskā nodrošinājuma nodaļas jurists” vai pa pastu (adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494). Tālrunis uzziņām 67026902.

Amata apraksts

Apliecinājuma forma par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām


 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
atkārtoti izsludina atklātu konkursu uz
Audita departamenta
informācijas sistēmu auditora
valsts civildienesta ierēdņa amatu

Prasības:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība informācijas sistēmās vai datorzinātnē;
 • vēlama pieredze auditā vai IT specialitātē ilgāka par gadu;
 • vismaz divu gadu pieredze informācijas sistēmu vai tehnoloģiju procesu analīzē un zināšanas informāciju tehnoloģiju jomā;
 • zināšanas par LVS ISO/IEC 27000:2009 „Informācijas tehnoloģija. Drošības paņēmieni. Informācijas drošības pārvaldības sistēmas. Pārskats un vārdnīca”;
 • zināšanas par Iekšējā audita profesionālās prakses starptautiskajiem standartiem;
 • ar amata pienākumiem saistīto Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu pārzināšana;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • labas komunikācijas prasmes.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu (ierēdņa amatam noteikts 15.saimes „Iekšējais audits” III līmenis un 10.mēnešalgu grupa, mēnešalga līdz 1200 euro pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas;
 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu;
 • darba vietu Rīgas centrā.

Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām, dokumentu par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs, kā arī citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot, līdz 15.11.2017. jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Personāla nodaļai uz e-pasta adresi: personals@varam.gov.lv ar norādi “Konkurss – Audita departamenta informācijas sistēmu auditors” vai pa pastu (adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494). Tālrunis uzziņām 67026902.

Amata apraksts

Apliecinājuma forma par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām


 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
izsludina atklātu konkursu uz
Klimata pārmaiņu departamenta
Klimata finanšu un tehnoloģiju nodaļas
vecākā eksperta valsts civildienesta ierēdņa amatu
(darbs saistīts ar komunikāciju ar starptautiskajiem partneriem)

Prasības pretendentam:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība vides, ekonomikas, vadības, komunikāciju vai filologa specialitātē vai akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas papildināta ar amatam atbilstošām speciālām studijām;
 • darba pieredze sadarbības koordinēšanā ar starptautiskajiem partneriem, t.sk. lietišķās komunikācijas angļu valodā nodrošināšanā un vispusīgu ziņojumu gatavošanā;
  vēlama vismaz viena gada darba pieredze valsts pārvaldē;
 • zināšanas par tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu veidiem un hierarhiju;
 • zināšanas par Latvijas vides aizsardzības jomas institucionālo sistēmu, Eiropas Savienības institūcijām un nozīmīgākajām starptautiskajām organizācijām;
 • zināšanas par klimata pārmaiņām, to cēloņiem un pasākumiem to novēršanai, kā arī pielāgošanās klimata pārmaiņām iespējām;
 • zināšanas par starptautisko, Eiropas Savienības un Latvijas klimata politiku un atbilstošajiem starptautiskajiem un nacionālajiem politikas plānošanas dokumentiem un tiesību aktiem;
 • zināšanas par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību tirdzniecību, kā arī Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta darbību.

Pienākumu izpildei nepieciešamās vispārējās zināšanas un prasmes:

 • teicamas angļu valodas zināšanas (gan runāšana, gan rakstīšana), t.sk. juridisko, finanšu un vides aizsardzības terminu zināšanas un šo jēdzienu izpratne, lietišķās korespondences stila pārvaldīšana;
  prasme precīzi formulēt un argumentēt viedokli;
 • prasme kvalitatīvi sagatavot un noformēt dokumentus, prezentācijas;
 • sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • prasme strādāt komandā un pastāvīgi plānot savu darbu.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu (ierēdņa amatam noteikts 36.saimes „Politikas plānošana” III līmenis un12.mēnešalgu grupa, mēnešalga  no 1006 euro pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas;
 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
 • radošu, daudzveidīgu darbu un atsaucīgus kolēģus;
 • darba vietu Rīgas centrā.

Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām, dokumentu par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs, kā arī citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot, līdz 13.11.2017. jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Personāla nodaļai uz e-pasta adresi: personals@varam.gov.lv ar norādi “Konkurss – Klimata finanšu un tehnoloģiju nodaļas vecākais eksperts” vai pa pastu (adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494). Tālrunis uzziņām 67026902.

Amata apraksts

Apliecinājuma forma par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
izsludina atklātu konkursu uz
Klimata pārmaiņu departamenta
Klimata finanšu un tehnoloģiju nodaļas
vecākā referenta valsts civildienesta ierēdņa amatu
(darbs saistīts galvenokārt ar klimata finansējuma nodrošināšanas koordinēšanu)

Prasības pretendentam:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība vides, ekonomikas vai vadības specialitātē vai akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas papildināta ar amatam atbilstošām speciālām studijām;
 • vēlama darba pieredze valsts pārvaldē;
  vismaz divu gadu pieredze darbā ar starptautisko projektu koordinēšanu;
 • darba pieredze projektos saistībā ar siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu (piemēram, uzlabojot energoefektivitāti, ieviešot atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas u.tml.) vai pielāgošanos klimata pārmaiņām;
 • zināšanas par tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu veidiem un hierarhiju;
 • zināšanas par Latvijas vides aizsardzības jomas institucionālo sistēmu, Eiropas Savienības institūcijām un nozīmīgākajām starptautiskajām organizācijām;
 • zināšanas par starptautisko, Eiropas Savienības un Latvijas klimata politiku un tās ietvaros nozīmīgākajiem politikas plānošanas dokumentiem un tiesību aktiem, kā arī būtiskākajiem pasākumiem, tehnoloģijām;
 • zināšanas par nacionālajiem un starptautiskajiem klimata finanšu instrumentiem;
 • zināšanas par projektu attīstīšanu un ieviešanu.

Pienākumu izpildei nepieciešamās vispārējās zināšanas un prasmes:

 • teicamas angļu valodas zināšanas, t.sk. klimata politikas un tehnoloģiju terminu zināšanas;
 • labas sadarbības un komunikācijas, t.sk. viedokļa argumentēšanas prasmes, kā arī prasme strukturēt informāciju;
 • prasme strādāt komandā un pastāvīgi plānot savu darbu.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu (ierēdņa amatam noteikts 36.saimes „Politikas plānošana” III līmenis un12.mēnešalgu grupa, mēnešalga  no 1006 euro pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas;
 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
 • radošu, daudzveidīgu darbu un atsaucīgus kolēģus;
 • darba vietu Rīgas centrā.

Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām, dokumentu par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs, kā arī citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot, līdz 13.11.2017. jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Personāla nodaļai uz e-pasta adresi: personals@varam.gov.lv ar norādi “Konkurss – Klimata finanšu un tehnoloģiju nodaļas vecākais referents” vai pa pastu (adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494). Tālrunis uzziņām 67026902.

Amata apraksts

Apliecinājuma forma par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām


Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 20.11.2017
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/slud/