Drukāt
Darba piedāvājumi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
izsludina atklātu konkursu uz
Vides aizsardzības departamenta
Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas
eksperta
valsts civildienesta ierēdņa amatu

Amata galvenie pienākumi: koordinēt un piedalīties normatīvo aktu projektu, politikas plānošanas dokumentu un rekomendāciju izstrādē atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Prasības pretendentam:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā izglītība ķīmijā, inženierzinātnēs, vides zinātnēs, ekonomikā vai uzņēmējdarbībā;
 • zināšanas par vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas jomas jautājumiem, tai skaitā nozīmīgākajiem politikas plānošanas dokumentiem un tiesību aktiem;
 • zināšanas par vides aizsardzības jomas institucionālo sistēmu;
 • izpratne par valsts pārvaldes darbības principiem un vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē;
 • vēlama pieredze darbā ar Eiropas Savienības un starptautiskās sadarbības jautājumiem;
 • vēlama pieredze normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādāšanā un ieviešanā;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • kompetences: darbs komandā, konceptuāla domāšana, komunikācija, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, ētiskums.

Mēs piedāvājam: 

 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
 • mēnešalgu līdz 1050 euro pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei);
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu.

Pieteikuma vēstuli un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu līdz 15.10.2018. sūti uz e-pasta adresi: personals@varam.gov.lv ar norādi “Konkurss – Vides aizsardzības departaments” vai pa pastu: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494.  Tālrunis uzziņām 67026902.

Amata apraksts
 
Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.
Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka jūsu:
1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) personas datu apstrādes pārzinis ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kontaktinformācija: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494.
Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi personals@varam.gov.lv.


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
izsludina atklātu konkursu uz
Publisko pakalpojumu departamenta
Projektu vadības nodaļas
sistēmanalītiķa amatu (divas amata vietas)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde elektroniskās pārvaldes, informācijas sabiedrības un informācijas tehnoloģiju valsts pārvaldē jomā.
Projektu vadības nodaļā šobrīd tiek īstenots viens no valsts lielākajiem IKT risinājumu projektiem.

Esam pozitīvi, inovatīvi un drosmīgi un aicinām mūsu komandai pievienoties papildspēku –
Sistēmanalītiķi - kolēģi, kurš:

 • domā stratēģiski un rīkojas proaktīvi;
 • interesējas par biznesa procesu analīzi, lietotāju vajadzību izpēti;
 • varēs dalīties ar savu redzējumu par informācijas sistēmu arhitektūru;
 • vēlas būt valsts IKT pārveides un modernizācijas vadības epicentrā.

Tavi galvenie darba pienākumi būs:

 • piedalīties informācijas sistēmu projektēšanā un attīstībā;
 • analizēt informācijas sistēmas, ar tām saistītos procesus, pakalpojumus, piedāvāt risinājumus sistēmu un procesu sadarbspējai;
 • nodrošināt ar izstrādājamo risinājumu darbību saistīto biznesa procesu apzināšanu un to integritāti izstrādājamos risinājumos;
 • piedalīties valsts IKT arhitektūras pārvaldībā;
 • piedalīties valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības sistēmas un risinājuma ARKA attīstībā;
 • sniegt atbalstu projekta vadībā.

Mēs piedāvājam:

 • dinamisku un interesantu darbu vadošajā ministrijā e-pārvaldes jomā;
 • izaicinājumiem pilnu darba vidi, kurā novērtē efektivitāti un kompetenci;
 • stabilu atalgojumu (mēnešalgu līdz 1500 – 1900 EUR pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei), sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

Sagaidām, ka Tev ir:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju, ekonomikas, vadības vai telekomunikāciju zinātņu jomā;
 • vismaz trīs gadu darba pieredze komercuzņēmumā, valsts pārvaldē vai pašvaldībā;
 • pieredze informācijas sistēmu, biznesa procesu un lietojamības prasību analīzē un plānošanā;
 • pieredze informācijas sistēmu, tajā skaitā risinājumu, kas nodrošina informācijas sistēmu savstarpējo sadarbību, izveidē, ieviešanā, attīstībā un uzturēšanā;
 • izpratne par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomu un tās pielietošanas nozīmi;
  par priekšrocību uzskatīsim zināšanas par valsts pārvaldes attīstības tendencēm un pakalpojumu pārvaldības jautājumiem;
 • kā arī šādas vispārējās zināšanas un prasmes:
  prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas un koordinēt projekta ieinteresēto pušu sadarbību;
  labas saskarsmes prasmes;
  pašiniciatīva un precizitāte.

Šo amatu oficiāli varam piedāvāt uz noteiktu laiku līdz 2019. gada septembrim, bet veiksmīgas sadarbības gadījumā ir iespēja īstenot arī nākamo projektu.

Pieteikuma vēstuli un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu līdz 05.10.2018. sūti uz e-pasta adresi: personals@varam.gov.lv ar norādi “Konkurss – sistēmanalītiķis” vai pa pastu: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494.  Tālrunis uzziņām 67026902.

Amata apraksts

Amata apraksts

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka jūsu:
1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) personas datu apstrādes pārzinis ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kontaktinformācija: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494.
Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi personals@varam.gov.lv .


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
atkārtoti izsludina atklātu konkursu uz
Elektroniskās pārvaldes departamenta
Informācijas sabiedrības politikas nodaļas
vecākā konsultanta valsts civildienesta ierēdņa amatu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde elektroniskās pārvaldes, informācijas sabiedrības un informācijas tehnoloģiju valsts pārvaldē jomā.
Esam pozitīvi, inovatīvi un drosmīgi un aicinām mūsu komandai pievienoties kolēģi, kura galvenie pienākumi būs piedalīties tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektu izstrādē digitālajā jomā.

Sagaidām, ka Tev ir:

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnes vai politikas zinātņu jomā;
 • izpratne par valsts pārvaldes iekārtu un tās darbības principiem;
 • zināšanas un vēlama pieredze tiesību aktu projektu un attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādē un virzībā;
 • izpratne par digitālās politikas jautājumiem un attīstības tendencēm;
  labas angļu valodas zināšanas;
 • kompetences: darbs komandā, komunikācija, konceptuāla domāšana, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, ētiskums;
  atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Mēs piedāvājam:

 • iespēju iegūt daudzpusīgu pieredzi un zināšanas elektroniskās pārvaldes jomā;
 • mēnešalgu līdz 1300 euro pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei), sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu.

Ja esi gatavs ikdienā meklēt dažādus risinājumus, kā pilnveidot normatīvo regulējumu, atbilstoši digitālās vides attīstības tendencēm, kā arī esi gatavs meklēt, analizēt, apkopot dažāda veida informāciju, gatavot argumentācijas un meklēt sinerģijas starp dažādiem procesiem, tad pieteikuma vēstuli un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu līdz 09.10.2018. sūti uz e-pasta adresi: personals@varam.gov.lv ar norādi “Konkurss – Elektroniskās pārvaldes departaments” vai pa pastu: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494.  Tālrunis uzziņām 67026902.

Amata apraksts

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.
Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka jūsu:
1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) personas datu apstrādes pārzinis ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kontaktinformācija: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494.
Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi personals@varam.gov.lv .


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
izsludina atklātu konkursu uz
Investīciju politikas departamenta
Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas
vecākā eksperta valsts civildienesta ierēdņa amatu (uz noteiktu laiku)

Amata galvenie pienākumi ir nodrošināt Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda reģionālās attīstības jomas investīciju programmu īstenošanas uzraudzību, kā arī nosacījumu sagatavošanu reģionālās attīstības jomas investīciju ieviešanai pēc 2020. gada.

Prasības pretendentam:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadības zinātnēs finanšu, uzņēmējdarbības vai ekonomikas specialitātē, vai jurisprudencē, vai datorzinātnēs, vai citā sociālo zinātņu jomā, kas papildināta ar nozarei atbilstošām zināšanām;
 • profesionālā pieredze darbā ar ES fondu projektu vai atbalsta programmu sagatavošanu, īstenošanu vai uzraudzību reģionālās attīstības vai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā (priekšroka pretendentiem ar pieredzi reģionālās attīstības jomā);
 • zināšanas par reģionālās attīstības jomu;
 • ar darbu saistīto Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu pārzināšana;
 • zināšanas par Eiropas Savienības fondu programmēšanu, īstenošanu un uzraudzību;
 • izpratne par valsts pārvaldes iekārtu un vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē un politikas plānošanas dokumentu, normatīvo aktu un metodisko materiālu izstrādē;
 • angļu valodas zināšanas, īpaši rakstiskajā komunikācijā;
 • kompetences: darbs komandā, konceptuāla domāšana, komunikācija, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, ētiskums.

Mēs piedāvājam:

 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
 • mēnešalgu līdz 1550 euro pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu
 • laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei);
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu.

Pieteikuma vēstuli un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu līdz 26.09.2018. sūti uz e-pasta adresi: personals@varam.gov.lv ar norādi “Konkurss – Reģionālo un IKT investīciju nodaļas vecākais eksperts” vai pa pastu: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494.  Tālrunis uzziņām 67026902.

Amata apraksts

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.
Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka jūsu:
1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) personas datu apstrādes pārzinis ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kontaktinformācija: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494.
Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi personals@varam.gov.lv .


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
izsludina atklātu konkursu uz
Investīciju politikas departamenta
Vides investīciju nodaļas
vecākā eksperta valsts civildienesta ierēdņa amatu (uz noteiktu laiku)

Amata galvenie pienākumi ir nodrošināt ES fondu vides jomas investīciju specifisko atbalsta mērķu sagatavošanu, īstenošanas nosacījumu izstrādi un uzraudzību.

Prasības pretendentam:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība vadības zinātnēs - finanšu, uzņēmējdarbības vai ekonomikas specialitātē, vai citā sociālo zinātņu jomā, dabas zinātnēs vai inženierzinātnēs, kas papildināta ar nozarei atbilstošām zināšanām;
 • darba pieredze ES fondu aktivitāšu programmēšanas, plānošanas, ieviešanas vai uzraudzības jomā, tajā skaitā darbā ar Eiropas Savienības dokumentiem, nacionālo politikas plānošanas dokumentu un metodisko materiālu izstrādē (priekšroka pretendentiem ar pieredzi vides jomā);
 • zināšanas par vides un dabas aizsardzības politiku, tai skaitā Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
 • izpratne par valsts pārvaldes iekārtu un vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē un politikas plānošanas dokumentu, normatīvo aktu un metodisko materiālu izstrādē;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • kompetences: darbs komandā, konceptuāla domāšana, komunikācija, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, ētiskums.

Mēs piedāvājam:

 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
 • mēnešalgu līdz 1550 euro pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu
 • laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei);
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu.

Pieteikuma vēstuli un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu līdz 26.09.2018. sūti uz e-pasta adresi: personals@varam.gov.lv ar norādi “Konkurss – Vides investīciju nodaļas vecākais eksperts” vai pa pastu: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494.  Tālrunis uzziņām 67026902.

Amata apraksts

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.
Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka jūsu:
1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) personas datu apstrādes pārzinis ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kontaktinformācija: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494.
Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi personals@varam.gov.lv .

 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 26.09.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/slud/