Drukāt
14.05.2018
Labāko prakses piemēru, t.sk. komercsektora pieredzes, Latvijā un ārvalstīs izvērtēšana un apkopošana zaļā iepirkuma jomā (VARAM 2018/11)

Labāko prakses piemēru, t.sk. komercsektora pieredzes, Latvijā un ārvalstīs izvērtēšana un apkopošana zaļā iepirkuma jomā

Nr.p.k.

Dokuments

Publicēts

1.

Informatīvais paziņojums

14.05.2018.

2.

Nolikums

14.05.2018.

3.

Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu

20.06.2018.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 01.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/publiskais_iepirkums/publiskais_iepirkums_rss/