Drukāt
Personas datu apstrāde Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – VARAM) tiek veikta personas datu apstrāde. 

Personas datu apstrādi reglamentē VARAM iekšējie noteikumi "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas fizisko personu datu aizsardzības (privātuma) politika" 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 23.01.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/par_ministriju/Personas_datu_apstrade/