Drukāt
18.04.2006
Notiks seminārs vides inspektoriem par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību
19.un 20.aprīlī Latvijas Dabas muzeja telpās un Rīgas Zooloģiskajā dārzā notiks seminārs reģionālo vides pārvalžu inspektoriem un citiem interesentiem par Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 (CITES) pielietošanas kārtību attiecībā uz savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, regulējot tirdzniecību ar tām.

Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar CITES mērķiem, uzdevumiem, struktūru un pielietošanas nepieciešamību. Notiks arī praktiskas nodarbības aizsargājamo dzīvnieku un augu atpazīšanā un noteikšanā, kā arī ekskursija pa Latvijas Dabas muzeju un Rīgas Zooloģisko dārzu.

Nepieciešamība pēc šāda informatīva semināra aktualizējās, kad Valsts vides dienesta speciālisti pēdējo mēnešu laikā, pastiprināti kontrolējot zooveikalus un eksotisko suvenīru tirgotavas, atklāja vairākus būtiskus CITES, jeb Vašingtonas konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām pārkāpumus.

Nākošais šāds seminārs tiek plānots 10.-11.maijā.

 

Informāciju sagatavoja Valsts vides dienests.

Papildus informācija VVD pa tālruni 7084221

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 04.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/