Drukāt
05.06.2018
Esošās situācijas izpēte, emisiju aprēķinu veikšana un papildus pasākumu identificēšana Valsts gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāna 2020. - 2030. gadam izstrādei (VARAM 2018/12)

Esošās situācijas izpēte, emisiju aprēķinu veikšana un papildus pasākumu identificēšana Valsts gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāna 2020. - 2030. gadam izstrādei

Nr.p.k.

Dokuments

Publicēts

1.

Informatīvais paziņojums

05.06.2018.

2.

Nolikums

05.06.2018.

3.

Iepirkuma procedūras ziņojums

06.07.2018.

4.

Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu

06.07.2018.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 10.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/publiskais_iepirkums/publiskais_iepirkums_rss/