Drukāt
Vides politika
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 18.11.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/apspr/vides_politika/