Drukāt
Ministru kabinets apstiprina portāla Latvija.lv attīstības redzējumu
Rīga, 2018. gada 17. jūlijs. – Šodien Ministru kabineta sēdē ir apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātais informatīvais ziņojums “Par valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv attīstību”. Portāla attīstības redzējums 2018.-2020. gadam ietver portāla kā vienota elektroniska kontaktpunkta attīstību, kas nodrošina iedzīvotājiem un uzņēmējiem visaptverošu, skaidri strukturētu, aktuālu, viegli pieejamu informāciju un e-pakalpojumus tiešsaistē, kā arī elektronisko saziņu starp privātpersonām un valsts pārvaldi, neatkarīgi no portāla lietotāju un atbildīgo institūciju atrašanās vietas.
VARAM valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos Edmunds Beļskis: “Aicinu iestādes ievērot vienotas tendences pakalpojumu organizēšanā, aktīvi iesaistīties koordinētā pakalpojumu un vienotā valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv attīstībā, lai nodrošinātu iedzīvotājiem un uzņēmējiem vienkāršus, saprotamus, ātri, ērti un, svarīgi – vienkopus pieejamus pakalpojumus un informāciju neatkarīgi no iedzīvotāju, uzņēmēju un iestāžu atrašanās vietas”. 

 Lai nodrošinātu portāla Latvija.lv attīstību kā vienotu valsts pārvaldes kontaktpunktu, tiks izveidota portāla satura koordinējošā padome, iesaistot iestāžu (ministriju, lielāko pakalpojumu sniedzēju iestāžu) pārstāvjus, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvi un nevalstisko organizāciju pārstāvjus.

 Šobrīd portālā Latvija.lv ir pieejami vairāk nekā 500 e-pakalpojumi un informācija par vairāk nekā 3 tūkstošiem pakalpojumu, ko nodrošina Latvijas valsts pārvaldes iestādes, kā arī 119 iedzīvotājiem un uzņēmējiem svarīgāko dzīves situāciju apraksti ar nepieciešamo rīcību un saistītajiem pakalpojumiem, kas palīdz orientēties, nonākot kādā no konkrētām situācijām. Portāla unikālo lietotāju skaits ir sasniedzis 850 tūkstošus un turpina pieaugt. 

Turpmākā portāla Latvija.lv attīstība paredz šādus virzienus: Portāls kā vienots valsts pārvaldes pakalpojumu, informācijas un saziņas elektroniskais kontaktpunkts. 

Portālā Latvija.lv tiks nodrošināta visaptveroša, vienkopus pieejama, uzticama un aktuāla informācija un pakalpojumi gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem neatkarīgi no to atrašanās vietas, un portāla koordinētas attīstības stiprināšana, VARAM cieši sadarbojoties ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru, Ekonomikas ministriju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, un citām iestādēm un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. 

Proaktīva un personalizēta informācijas un pakalpojumu sniegšana. Valsts rīcībā ir dati, kuri tiks izmantoti pakalpojumu un informācijas personalizēšanā un to proaktīvā sniegšanā, tādā veidā nodrošinot iedzīvotāju un uzņēmēju informētības veicināšanu. Piemēram, iedzīvotājam sasniedzot 18 gadu vecumu, viņš saņems proaktīvu informāciju ar nepieciešamo rīcību un pakalpojumiem, vai, bērnam piedzimstot, jaunie vecāki ātri un ērti saņem pilnu informāciju un pakalpojumus, kas pienākas tieši šajā konkrētajā dzīves situācijā – “Bērna piedzimšana”, ja iedzīvotāji būs apstiprinājuši savu vēlmi šādu informāciju saņemt.

 Informācija un pakalpojumi organizēti atbilstoši iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām un dzīves situācijām. Uz lietotāju grupu un dzīves situācijām balstītu informācijas, pakalpojumu un atbalsta iespēju organizācija. Iedzīvotājam ir svarīgi identificēt dzīves situāciju, lai ātri un vienkārši saņemtu informāciju un ar dzīves situāciju saistītos pakalpojumus. Tā š. g. 1. pusgadā populārākās dzīves situācijas, kas interesējušas portālā Latvija.lv lietotājus, ir: “Kā atgūt daļu naudas par attaisnotajiem izdevumiem”, “Kā uzzināt, kāda ir mana deklarētā dzīvesvietas adrese”, “Kur uzzināt, vai darba devējs par mani maksā nodokļus”, “Kur elektroniski iegūt informāciju par manu vecuma pensiju”, “Atgriešanās Latvijā”. 

Digitālais apmeklējums – prioritārais pakalpojumu sniegšanas kanāls. Ņemot vērā pakalpojuma mērķauditorijas un pakalpojuma veidu, ir mērķtiecīgi veicināms elektroniskā kanāla īpatsvara pieaugums visā pakalpojumu izmantošanas dzīves ciklā (informācijas ieguve, pakalpojuma pieteikšana, pakalpojuma saņemšana, konsultāciju un atgriezeniskās saites (atsauksmju) sniegšana). Primāri pakalpojumi tiek izmantoti elektroniski, paredzot iespēju, kur nepieciešams, tos nodrošināt arī klātienē. 

Tehnoloģiju attīstība – jaunas iespējas ērtākai apkalpošanai. Portāla tehniska modernizēšana paredz aktuālu un inovatīvu elektronisko risinājumu ieviešanu ērtākai portāla lietošanai un pakalpojumu saņemšanai (virtuālais asistents, mašīnmācīšanās, mašīntulkošanas iespējas u. c. tehnoloģiju izmantošana). 

Papildus informācijai:
 Kaspars Rūklis, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Tālr. 67026533, 
e-pasts: prese@varam.gov.lv www.varam.gov.lv
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 04.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/