Drukāt
07.09.2018
PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts „ Par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1979. gada 13. novembra Ženēvas konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos protokola “Par paskābināšanas, eitrofikācijas un piezemes ozona līmeņa samazināšanu” grozījumiem”

Nosaukums:

Likumprojekts "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1979. gada 13. novembra Ženēvas konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos protokola “Par paskābināšanas, eitrofikācijas un piezemes ozona līmeņa samazināšanu” grozījumiem"

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts ar pavadošiem dokumentiem/Anotācija 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1979. gada 13. novembra Ženēvas konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos protokola “Par paskābināšanas, eitrofikācijas un piezemes ozona līmeņa samazināšanu” grozījumiem”

Aprites stadija:

24.05.2018. izsludināts VSS (VSS-510)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts ar pavadošiem dokumentiem/Anotācija 

Atbildīgais:

D.Jirgensone, tālr. 67026514, dagnija.jirgensone@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 02.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/likumdosana/normativo_aktu_projekti/normativo_aktu_projekti_vides_aizsardzibas_joma/