Drukāt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padoto institūciju izsludinātie konkursi
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 21.09.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/vakances/vides_aizsardzibas_un_regionalas_attistibas_ministrijas_padoto_instituciju_izsludinatie_konkursi/