Drukāt
06.12.2018
VPVKAC darbinieku atkārtotās mācības par minimālā pakalpojumu groza pakalpojumiem"
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 29.01.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/video_tiesraide/videoarh/