Drukāt
11.12.2018
Valsts IKT pārvaldības vadītāju paplašinātā sastāva forums 11.12.2018.
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 16.12.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/video_tiesraide/videoarh/