Drukāt
18.01.2019
Informācija par iepakojuma maisiņiem

2018. gada 28. novembrī stājas spēkā grozījumi Iepakojuma likumā (avots: https://likumi.lv/ta/id/302976-grozijumi-iepakojuma-likuma). Atbilstoši šiem grozījumiem no 2019. gada 1. janvāra plastmasas iepirkumu maisiņi netiek izsniegti bez maksas tirdzniecības vietās. Jaunais normatīvais regulējums neparedz noteikto maksu par plastmasas iepirkumu maisiņiem, to komersants ir tiesīgs noteikt pēc saviem ieskatiem. Ierobežojums ir attiecināms uz visu veidu plastmasas iepirkumu maisiņiem neatkarīgi no to materiāla biezuma.

Izņēmums paredzēts tikai attiecībā uz ļoti vieglās plastmasas iepirkumu maisiņiem (materiāla biezums nesasniedz 15 mikronus), kuri ir nepieciešami nefasētai pārtikai. Ievērojot šos nosacījumus, ļoti vieglās plastmasas iepirkumu maisiņus arī turpmāk varēs saņemt par brīvu.

Atbilstoši Iepakojuma likumā noteiktajai definīcijai “plastmasas iepirkumu maisiņi” – iepirkumu maisiņi ar rokturi vai bez tā, kas izgatavoti no plastmasas un patērētājiem ir pieejami preču tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietās. Savukārt plastmasas maisiņi, kuros tiek iepakota prece un realizēta ar piegādi, neatbilst minētajai definīcijai. Līdz ar to Iepakojuma likuma 12.1 pantā ietvertās prasības nav attiecināmas uz tiem plastmasas maisiņiem, kuros iepakotu  preci realizē distances tirdzniecībā (Interneta veikalos). 

Komersantiem jāinformē patērētājus par plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa samazināšanas nepieciešamību, par tirdzniecības vietā pieejamiem alternatīviem iepakojuma veidiem un iespēju izmantot līdzpaņemtu maisiņu vai citu iepakojumu.

Plānots, ka šādas izmaiņas veicinās plastmasas iepirkumu maisiņu pārdomātu izmantošanu, aicinās pircējus izvēlēties alternatīvu – videi draudzīgu iepakojumu un  ilgtermiņā radīs pozitīvu ietekmi uz vidi.

Kā rīkoties, ja pamani, ka tirdzniecības viettās neievēro jaunos iepakojuma likuma grozījumus?

Jāvēršas Valsts vides dienestā, kas saņemot iedzīvotāju sūdzības, rīkos pārbaudes konkrētajā tirdzniecības vietā.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 01.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/aktuali/