Drukāt
Zaļā iepirkuma piemērošana informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iepirkumiem
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 25.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/