Drukāt
17.01.2019
Starptautiskā konference “KOPRADE. Ceļā uz labākiem valsts pārvaldes pakalpojumiem”

2019.gada 17.janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar CITADEL partneriem Rīgā organizēja starptautisku konferenci “KOPRADE. Ceļā uz labākiem valsts pārvaldes pakalpojumiem” (“COCREATION. Road to better public services”). Konferencē bija iespēja dzirdēt labas prakses piemērus, apgūt inovatīvas metodes pakalpojumu pilnveidē  un dalīties pieredzē ar pārstāvjiem no vadošajām Eiropas organizācijām publisko pakalpojumu un  digitālās transformācijas jomās. Tajā piedalījās pārstāvji no vadošajām Eiropas organizācijām publisko pakalpojumu un  digitālās transformācijas jomās - Government Digital Service (Lielbritānija), Imec (Beļģija),  Tecnalia (Spānija), VUB Free University Brussels (Beļģija), kā arī Latvijas valsts pārvaldes un uzņēmumu pārstāvji.

Konferences video ieraksts pieejams VARAM video galerijā! 


Konferences dalībnieku prezentācijas:

  • William Harmer “Designing end-to-end services in the public sector” (“Pilna cikla pakalpojumu dizainēšana valsts pārvaldē”) [prezentācija] [video]
  • Leire Orue-Echevarria “Co-creation with citizens - CITADEL findings, approach and methodology” (“Koprade ar iedzīvotājiem – CITADEL secinājumi, pieeja un metodoloģija”) [prezentācija] [video]
  • Koen Vervoort “Improving processes & services by co-creation living labs & user involvement” (“Koprade procesu un pakalpojumu pilnveidei: Dzīvās laboratorijas un lietotāju iesaiste”) [prezentācija] [video]
  • Jonas Breuer “Data protection in the (smart) city” (“Datu aizsardzība (viedajā) pilsētā”) [prezentācija] [video]
  • Vita Vodinska “Tīmekļvietņu vienotās platformas pieredzes stāsts” [prezentācija] [video]
  • Raitis Linde “Uz cilvēkiem orientētas produktu un pakalpojumu izstrādes ieviešana” [prezentācija] [video]
  • Gundega Kuzmina “Nav rozes bez ērkšķiem” [prezentācija] [video]

Konferences fotogrāfijas pieejamas šeit! 

Konferenci organizēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Publisko pakalpojumu departaments. Klātienē konferenci apmeklēja aptuveni 100 dalībnieki no dažādām valsts pārvaldes iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un citiem partneriem. Konferences tiešraidi skatījās 280 cilvēki.


Kontakti:
Publisko pakalpojumu departamenta direktora vietnieks – Elektronisko pakalpojumu nodaļas vadītājs
Gatis Ozols (67026540, gatis.ozols@varam.gov.lv)

Projekta koordinatore
Inese Viktorija Grospine (66016790, inese.grospine@varam.gov.lv)

 

Projekts tiek finansēts no ES pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” līguma nr. 726755 ietvaros!

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 28.03.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/e_parv/citadel_projekts/