Drukāt
26.09.2018. un 27.09.2018. norisinājās INTERREG Centrālās Baltijas jūras reģiona 2014. – 2020. gadam programmas projekta Coast4us (“Piekraste mums”) otrā partneru sanāksme

2018. gada 26. un 27. septembrī norisinājās INTERREG Centrālās Baltijas jūras reģiona 2014. – 2020. gadam programmas projekta Coast4us (“Piekraste mums”) otrā partneru sanāksmē Mariehamnā, Somijā. Projektā no Latvijas piedalās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Rīgas Tehnisko Universitāti (RTU), Salacgrīvas, Carnikavas un Saulkrastu novadu pašvaldībām. Projekta mērķis ir attīstīt jaunu, inovatīvu, visaptverošu un vietējās vajadzībās balstītu attīstības plānošanas pieeju jūras un piekrastes teritoriju izaugsmei Somijā, Latvijā, Zviedrijā un Igaunijā.

Tās laikā tika apspriesta projekta aktuālā informācija, tika gūta informācija par aktualitātēm jūras un piekrastes plānošanā Baltijas jūras reģionā, kā arī VARAM prezentēja izstrādāto labās prakses piemēru ziņojumu “Piekrastes kopienu iesaiste attīstības plānošanā”.

Turpmāk katra projekta perioda beigās paredzēts apkopot un izpētīt piekrastes teritoriju labās prakses piemērus no dažādiem aspektiem, kā arī VARAM turpinās sekot līdzi īstenotajām aktivitātēm Latvijas pilotteritorijās – Carnikavas, Saulkrastu un Salacgrīvas novados.

Sanāksmē piedalījās ap 40 dalībniekiem – attīstības plānotāji, politiķi, projektu vadītāji, pašvaldību un valsts iestāžu darbinieki no Somijas, Latvijas, Zviedrijas un Igaunijas.

Informācijai
VARAM ir atbildība par četru saturisko aktivitāšu īstenošanu projekta ievaros:

  • izglītojoša materiāla sagatavošana par attīstības plānošanu kopienu līmenī, t.sk. iekļaujot aktivitātes sabiedrības iesaistei un līdzdalībai, balstoties uz projekta partneru esošo pieredzi un zināšanām;
  • izglītojošu aktivitāšu īstenošana par kopienu plānošanu piekrastes pašvaldībās;
  • labās prakses piemēru identificēšana, pilnveidojot izglītojošo materiālu
  • labās prakses piemēru izplatīšana (video vai bukleta formātā) un izvērtēšana reģionālās politikas pilnveidošanai un teritorijas attīstības plānošanas procesa uzlabošanai.

Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris

Kopējās projekta izmaksas: 146 180 EUR (t.sk. 122 791.20 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 23 388.80 pašu finansējums)


Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 27.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/reg_att/projekti/coast4us/aktualitates/