Drukāt
17.01.2019. norisinājās INTERREG Centrālās Baltijas jūras reģiona 2014.-2020. gadam programmas projekta “Coast4us – Piekraste mums” partneru sanāksme Tallinā, Igaunijā.

Sanāksmes sākuma daļā tika iegūta aktuālā informācija par projektu, vēlāk paralēli norisinājās trīs darba grupas. Pirmajā darba grupā “Instrumentu un procesu novērtēšana” tika runāts par plānotajiem pasākumiem projekta ietvaros, kā arī darba grupas dalībnieki apmainījās pieredzē par  reģionālās politikas izaicinājumiem un instrumentiem Zviedrijā, Latvijā un Igaunijā. Tika secināts, ka visas trīs valstis saskarās ar līdzīgiem izaicinājumiem reģionālajā politikā, piemēram, cilvēku migrācija uz pilsētām, pašvaldību atšķirīga attīstības plānošanas kapacitāte u.c.

Otrajā darba grupā “Aktivizācijas un mobilitātes sanāksmes” tika gūta pieredze no citiem partneriem par praktiski izmantojamām metodēm darbā ar sabiedrību teritorijas attīstības plānošanas procesā. Galvenie ieteikumi bija vērsti uz to, lai publiskā sektora pārstāvji organizētu mazāk formālas tikšanās ar iedzīvotājiem un arī izstrādātos plānošanas dokumentus spētu pasniegt vienkāršākā formā.

Savukārt, trešajā darba grupā “Kartēšana” tika runāts par ģeogrāfiskās informācijas sistēmas slāņiem. Sanāksmes beigās bija apkopojuma un secinājumu daļa, kurā pārstāvis no katras darba grupas iepazīstināja pārējos ar paveikto darbu un turpmāk iecerēto.

Kopumā sanāksmē piedalījās 30 dalībnieki – attīstības plānotāji, projektu vadītāji, pašvaldību un valsts iestāžu darbinieki no Latvijas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 27.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/reg_att/projekti/coast4us/aktualitates/