Drukāt
Publikācijas publisko pakalpojumu pilnveides jomā
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 06.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/publikacijas/publikacijas_publisko_pakalpojumu_pilnveides_joma/