Drukāt
Zinātniskais pamatojums ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežu izmaiņām un jaunu dabas pieminekļu izveidošanai
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 11.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/ipasi_aizsargajamas_dabas_teritorijas/