Drukāt
26.04.2006
Vizuāls konkurss Liepājas jauniešiem "Kāda ir mana jūra?"
Reģionāli informatīvais centrs “Vide elpo” izsludina vietēja mēroga vizuālo konkursu "Kāda ir mana jūra?" Konkursā aicināti piedalīties radoši, enerģiski, ar zaļām domām apveltīti jaunieši, kuriem ir interese par Liepājā notiekošajām vides aktualitātēm un kurus neatstāj vienaldzīgus dabas varenības krāšņums.
Jauniešiem individuāli jāveido un jāizstrādā vizuāls konkursa darbs par Liepājas jūras vides problēmām, aktualitātēm, dabas varenību. Jauniešiem ir jāveido savs skatījums un atspoguļojums par pilsētas jūru, pludmali. Ar savām acīm jāierauga skaistais vai skumjais, piedāvājot savu redzējumu, vizuālo atainojumu Liepājas sabiedrībai. Jaunieši var izvēlēties sev tuvāko vizuālo darbu tehnikas veidu, iejūtoties no izvēlētās tehnikas profesiju pārstāvjiem un sevi prezentējot caur savu vizuālo darbu. Vizuālo darbu veidi: īsfilma, fotoreportāža, dzeja un kolāža.

  Konkursa darbi tiks vērtēti četrās kategorijās:

1) Īsfilma. Īsfilmas garums: 2-3 min. (Formāts – CD). Filmai jāpievieno apraksts, kurā iekļauta galvenā filmas ideja (Apjoms - max. A4 lapa);

2) Fotoreportāža. Fotoreportāžas apjoms: minimālais fotogrāfiju skaits- 3, maksimālais fotogrāfiju skaits – 5. (Formāts- nenoteikts). Katrai fotogrāfijai jāpievieno savs komentārs. Fotoreportāžai jāpievieno apraksts, kurā iekļauta galvenā reportāžas ideja (Apjoms- max. A4 lapa);

3) Dzeja. Dzejas apjoms: maksimālais dzejoļu skaits 4. Īpaši jāpiedomā ir pie dzejas noformēšanas dizaina un par pasniegšanas veidu apkārtējai sabiedrībai;

4) Kolāža. Izvēloties kolāžas tehniku, var izmantot visdažādākos materiālus (t.i. dažādi dabas materiāli- smiltis, akmens, koks utt., krāsainais papīrs, dzija, avīzes utt.). (Formāts- nenoteikts). Kolāžai ir jāpievieno apraksts, kurā iekļauta galvenā kolāžas ideja (Apjoms- max. A4 lapa).

Vietējā mēroga vizuālo konkursa darbu iesniegšanas termiņš – 24.05.2006. (pasta zīmogs). Darbus sūtīt ( pa pastu, e-pastu) vai atnest uz adresi: “Kultūras un informācijas centrs K@2", Atmodas bulvārī 6 , Liepāja, LV- 3402. Darbus iesniegt Dainai Ginterei (Reģionāli informatīvā centra ”Vide elpo“ vadītājas vietniece) pēc 14iem. Tel.: 34 56208, mob. 8703111, e-pasts: daina@karosta.lv

Labākās īsfilmas režisoram būs iespēja parādīt filmu Liepājas sabiedrībai, kā arī doties izjādē ar zirgiem Liepājas jātnieku sporta klubā “Jura staļļi.”

Labākās fotoreportāžas fotokorespondents varēs doties uz Karostu, uz fotomākslas salonu- “Retro foto” pie izcila Liepājas fotogrāfa Vasilija Borjajeva fotografēties, kā arī publicēties Liepājas laikrakstā “Kursas Laiks” un Liepājas analītiskajā kultūras izdevumā, ko izdod “Kultūras un informācijas centrs K@2” “K.Kultūra”.

Labākās dzejas dzejniekam būs iespēja publicēt savus daiļdarbus žurnālā “Helikons” un “K.Kultūra”, kā arī piedalīties jauniešu akcijā „Nost ar polietelēna maisu- alternatīva ir- audumu maiss vislabākais!”- atspoguļojot savu dzeju uz audumu maisiņu un uzdāvinot Liepājas iedzīvotājam, kā arī aprakstīt reģionāli informatīvā centra telpas sienas.

Labākās kolāžas māksliniekam dāvanu karte no veikala “Fontaine Trade Center”.

Labāko darbu apbalvošana 2006. gada 3. jūnijā, Zilo karogu atklāšanas pasākumā.

Konkursa darbi tiks izstādīti un atspoguļoti reģionāli informatīvajā centrā: fotoreportāžu un kolāžu izstādes, kā arī filmu un dzeju vakari.

Konkursu atbalsta Liepājas jātnieku sporta klubs “Jura staļļi”, fotogrāfs Vasilijs Borjajevs, Liepājas laikraksts “Kursas Laiks”, Liepājas analītiskais kultūras izdevums “K.Kultūra”, “Kultūras un informācijas centrs K@2”, žurnāls “Helikons”, veikals “Fontaine Trade Center”.

Informatīvā centra “Vide elpo” aktivitātes atbalsta Liepājas pilsētas dome un Latvijas Vides aizsardzības fonds.

Tuvāka informācija par konkursa noteikumiem un reģionāli informatīvā centra aktivitātēm:

Evija Galveite
Reģionāli informatīvā centra ”Vide elpo“ vadītāja
e-pasts: evija.galveite@vak.lv,
mob. 6340737

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 06.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/