Drukāt
04.03.2019
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā - MK noteikumu projekti „Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumos Nr. 546 „Noteikumi par minimālajām prasībām, kas iekļaujamas darba uzdevumā, pašvaldībai izraugoties sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, un atkritumu apsaimniekošanas līgumu būtiskie nosacījumi”” un „Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 13. septembra noteikumos Nr. 703 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas un informācijas sniegšanas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību””

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekti

2.

Dokumenta nosaukums

„Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumos Nr. 546 „Noteikumi par minimālajām prasībām, kas iekļaujamas darba uzdevumā, pašvaldībai izraugoties sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, un atkritumu apsaimniekošanas līgumu būtiskie nosacījumi”” un „Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 13. septembra noteikumos Nr. 703 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas un informācijas sniegšanas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Atkritumu apsaimniekotāji, pašvaldības, sabiedrība kopumā

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekti papildina sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumā iekļaujamo informāciju par apsaimniekotāja pienākumiem attiecībā uz atkritumu dalītas vākšanas vietām, kā arī nosaka, ka atkritumu dalītas vākšanas vietu darbības izmaiņu gadījumā grozījumi atkritumu apsaimniekošanas atļaujā nav jāveic.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projekta izsludināšana plānota šā gada 21.marta Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Pielikumā - Ministru kabineta noteikumu projekti un to anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji aicināti izteikt rakstiskus priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu sūtot informāciju uz e-pastu: pasts@varam.gov.lv vai natalija.slaidina@varam.gov.lv

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

10.

Cita informācija

11.

Atbildīgā amatpersona

Natālija Slaidiņa, t.67026487, natalija.slaidina@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 11.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/