Drukāt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadība

Vārds, uzvārds

Amats

Kontaktinformācija

Juris Pūce

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 

67026400

juris.puce@varam.gov.lv

Artūrs Toms Plešs

Parlamentārais sekretārs

67026556
arturs.toms.pless@varam.gov.lv 

Edvīns Balševics

Valsts sekretārs 

67026550
edvins.balsevics@varam.gov.lv 

Elita Turka

Valsts sekretāra vietniece administratīvajos jautājumos

67026531

elita.turka@varam.gov.lv

Ilze Oša

Valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos

67026555

ilze.osa@varam.gov.lv

Alda Ozola

Valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos

67026583

alda.ozola@varam.gov.lv

Sandis Cakuls

Valsts sekretāra vietnieks attīstības instrumentu jautājumos

67026584

sandis.cakuls@varam.gov.lv

Āris Dzērvāns

Valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos

67026535
aris.dzervans@varam.gov.lv 

Linda Leja

Nozares padomnieks

3222383153

linda.leja@mfa.gov.lv

Jānis Glazkovs

Nozares padomnieks

3222383151
janis.glazkovs@mfa.gov.lv

Lūdzu ņemt vērā: zvanot uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas telefonu abonentu numuriem, atsevišķiem sakaru operātoriem šie zvani var nebūt iekļauti bezmaksas tarifu plānā!  

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 01.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/kontakti/ministrijas_vadiba/