Drukāt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra birojs

Vārds, uzvārds

Amats

Kontaktinformācija

Laila Spaliņa

Ministra biroja vadītāja

67026911
laila.spalina@varam.gov.lv

Agnese Vārpiņa

Ministra padomniece komunikācijas un sabiedrisko attiecību jautājumos

67026478
agnese.varpina@varam.gov.lv

Madars Lasmanis

Ministra padomnieks pašvaldību un reģionālās attīstības jautājumos

67026443
madars.lasmanis@varam.gov.lv

Valdis Verners

Ministra padomnieks juridiskajos jautājumos

67026463
valdis.verners@varam.gov.lv

Andris Bačkurs

Ministra padomnieks

andris.backurs@varam.gov.lv

Rolands Strazdiņš

Ministra padomnieks digitālās dienaskārtības jautājumos

67026920
rolands.strazdins@varam.gov.lv

Māris Mičerevskis

Ministra padomnieks nozares komunikācijas jautājumos

maris.micerevskis@varam.gov.lv

Zane Biķerniece

Ministra palīdze

67026430
zane.bikerniece@varam.gov.lv

Viesturs Zeps

Ministra ārštata padomnieks sadarbībai ar Rīgas domi

viesturs.zeps@varam.gov.lv

Aivars Tiesnesis

Ministra ārštata padomnieks administratīvi teritoriālās reformas jautājumos

aivars.tiesnesis@varam.gov.lv

Jānis Lāčplēsis

Ministra ārštata padomnieks Latgales reģiona attīstības jautājumos

janis.lacplesis@varam.gov.lv

Lūdzu ņemt vērā: zvanot uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas telefonu abonentu numuriem, atsevišķiem sakaru operātoriem šie zvani var nebūt iekļauti bezmaksas tarifu plānā!  

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 06.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/kontakti/ministra_birojs/