Drukāt
09.04.2019
Vietējo pašvaldību reformas prezentācijas materiāli
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 23.05.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/aktuali/