Drukāt
10.04.2019
Pašvaldību reformas prezentācija
Vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas prezentācijas pasākums
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 20.06.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/video_tiesraide/videoarh/