Drukāt
11.04.2019
VARAM aicina pieteikties Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projektu konkursā

Rīga, 2019.gada 11.aprīlī – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) kā Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam (programma) vadošā iestāde aicina pieteikties programmas trešajā projektu konkursā.

Projektus aicinām iesniegt programmas trīs prioritātēs: ilgtspējīga un tīra vide, sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums un uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un labas pārvaldes rezultātā.

Pieteikumus var iesniegt no 2019.gada 9.aprīļa līdz 2019. gada 9.jūlija plkst. 12:00 pēc Latvijas laika. Plašāka informācija pieejama tīmekļa vietnē www.latlit.eu/calls-for-proposals/3rd

Finansējumam var pieteikties valsts iestādes (valsts institūcijas, reģionālās un vietējās iestādes) un valsts iestādēm līdzvērtīgas iestādes, kā arī nevalstiskās organizācijas.

Programmas teritorijā ir Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Paņevežas, Utenas un Kauņas apriņķi Lietuvā un Kurzemes, Zemgales un Latgales reģioni Latvijā. Projekta pieteikumu var iesniegt vismaz divi projekta partneri (vismaz viens no Latvijas un vismaz viens no Lietuvas).

Kopējais indikatīvais līdzfinansējums šajā projektu konkursā no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ir 19,2 miljoni eiro. No ERAF var līdzfinansēt 85% no projektu attiecināmās izmaksas.

Prioriāte

Specifiskais mērķis

Indikatīvi pieejamais ERAF (MEUR)*

Maksimālais ERAF projektam (EUR)

1.1

Tūrisma veicināšana programmas teritorijā, veidojot kultūras un dabas mantojuma objektus, pakalpojumus un produktus

5,5

800 000

1.2

Vides resursu pārvaldības efektivitātes uzlabošana

3,0

1 000 000

3.1.

Sociālo pakalpojumu pieejamības un efektivitātes uzlabošana

3,0

600 000

3.2

Dzīves apstākļu uzlabošana trūcīgajos reģionos

2,0

200 000

4.1

Sabiedrisko pakalpojumu efektivitātes uzlabošana, uzlabojot sadarbību starp iestādēm

5,7

500 000

* Lūdzu, ņemiet vērā, ka pieejamais ERAF finansējums ir orientējošs un var tikt mainīts.

Šobrīd tiek īstenoti 90 programmas 1. un 2.projektu konkursa projekti ar kopējo ERAF finansējumu vairāk nekā 47 miljoni eiro.

Lai saņemtu papildu informāciju par trešo projektu konkursu, kā arī piedalītos projekta izstrādes praktiskajās nodarbībās, projektu iesniedzēji tiks aicināti apmeklēt bezmaksas informatīvos seminārus. Katrs seminārs būs veltīts konkrētam programmas specifiskajam mērķim. Darba valoda – angļu. Informācija par semināru norises vietām un datumiem tiks publicēta tuvākajās dienās mājaslapā: www.latlit.eu.

Informāciju sagatavoja:
Jānis Vanags
vecākais eksperts 
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014. – 2020.gadam
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 26424272
E-pasts: janis.vanags@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 11.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/