Drukāt
Ziņojumi, t.sk. pētījumu

Informatīvie ziņojumi par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas un oglekļa dioksīda piesaistes saistību izpildi

Informatīvie ziņojumi par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu (EKII)

Informatīvie ziņojumi par Klimata pārmaiņu finanšu instrumentu (KPFI)

Vispārīgie nacionālie ziņojumi


Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas ziņojumi

  • Pieejami Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) mājas lapā šeit!
  • Pieejami Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Sekretariāta mājas lapā šeit!

Siltumnīcefekta gāzu prognožu ziņojumi

Ziņojumi par pielāgošanos

  • Latvijā iesniegtie ziņojumi par pielāgošanos ir pieejami Eiropas Vides aģentūras (EVA) mājas lapā šeit!

VARAM pasūtīto pētījumu ziņojumi

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 18.09.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/Klimata_parmainas/