Drukāt
03.05.2019
VARAM aicina Jelgavas novada pašvaldībai izvēlēties likumisku metodi iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai

Šodien Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir apturējusi nelikumīgu Jelgavas novada pašvaldības nolikumu par iedzīvotāju aptaujas organizēšanu.

Jelgavas novada domes pieņemtais nolikums “Par Jelgavas novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu” pārkāpj normatīvajos aktos noteiktās pašvaldību pilnvaras. VARAM aicina Jelgavas novada domi izvēlēties kādu no likumā atļautajām iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanas metodēm.

Domei ir tiesības rīkot publisko apspriešanu par pašvaldības autonomās kompetences jautājumiem, kā to nosaka likuma “Par pašvaldībām”. Taču ne likums “Par pašvaldībām”, ne arī citi normatīvie akti pašlaik neparedz domei tiesības organizēt sabiedrības viedokļa noskaidrošanu, rīkojot iedzīvotāju aptauju, kas pēc savas formas atgādina iedzīvotāju piedalīšanos vēlēšanās vai vietējā referendumā un saistošā lēmuma pieņemšanā. Par to liecina personas datu pārbaude, iespēja balsot aizklāti, personas datu apstrāde. Arī uzdotais jautājums “Vai jūs piekrītat Jelgavas novada apvienošanai ar Jelgavas pilsētu” uz kuru ir jāatbild ar “jā” vai “nē” rada maldinošu iespaidu, ka Jelgavas novada iedzīvotāji piedalās lēmuma pieņemšanā par pašvaldību reformu. Pašlaik spēkā esošais tiesiskais regulējums neparedz pašvaldībām tiesības rīkot vietējos referendumus. Latvijā spēkā esošais tiesiskais regulējums neparedz pašvaldībām tiesības rīkot vietējos referendumus.

Arī Satversmes tiesa jau 2009.gada 20 janvāra lēmumā lietā Nr.2008-08-0306 ir atzinusi, ka “Latvijas Republikas administratīvi teritoriālā reforma atzīstama par svarīgu un nozīmīgu valsts un sabiedrības dzīves jautājumu, kas ir jāizlemj pašam likumdevējam, proti, Saeimai”.

Rīkojums par pašvaldības nolikuma atcelšanu nosūtīts Jelgavas novada pašvaldībai un stājas spēkā 7. maijā.

Šā gada 21.martā Saeimas deputāti pauda vienbalsīgu atbalstu pašvaldību reformas īstenošanai. Šī reforma iekļauta A.K.Kariņa vadītās valdības sešās prioritātes. Atbilstoši VARAM izstrādātajam grafikam, 14.maija Ministru kabineta sēdē tiks apstiprināts informatīvais ziņojums, līdz ar to ministram būs dots mandāts oficiālajām konsultācijām ar pašvaldībām, kas arī nekavējoties tiks uzsāktas.

Papildu informācija:
Agnese Vārpiņa
Ministra padomniece komunikācijas un sabiedrisko attiecību jautājumos
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 27275745,e-pasts: agnese.varpina@varam.gov.lv
vwww.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 07.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/