Drukāt
07.05.2019
RTU sadarbībā ar VARAM ielūdz uz starptautisko zinātnisko konferenci – “Jūras un piekrastes plānošana – no plānošanas uz rezultātiem”

Rīgas Tehniskās Universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ielūdz uz INTERREG Centrālās Baltijas jūras reģiona 2014.-2020. programmas projekta “Coast4us” (Piekraste mums) starptautisko zinātnisko konferenci “Jūras un piekrastes plānošana – no plānošanas uz rezultātiem”

Konference notiks 2019. gada 14. maijā, Rīgā, Ķīpsalā, RTU Enerģētikas fakultātē, Āzenes ielā 12, k – 1, 115. un 116. telpā, no plkst. 10:00 – 17:00.

Konferences mērķis ir iepazīstināt teritorijas attīstības plānotājus un citas plānošanas procesā iesaistītās puses ar pašreizējiem piekrastes un jūras attīstības izaicinājumiem un labās prakses piemēriem izaicinājumu risināšanai un resursu pilnvērtīgai izmantošanai, īpašu uzmanību pievēršot kopienu iesaistei teritorijas attīstības plānošanā un īstenošanā.

Šajā konferencē Latvijas, Zviedrijas, Igaunijas un Somijas nacionālā un vietēja līmeņa institūciju, kā arī zinātnes institūciju un komercsabiedrības pārstāvji iepazīstinās ar teritoriju plānošanas pieredzi (jūras, piekrastes, pilsētu, lauku un ciemu) gan no politikas plānošanas skatupunkta, gan no praktisko aktivitāšu un rezultātu viedokļa, t.sk. digitāliem risinājumiem.

Konferences pirmā daļa veltīta pārvaldībai un plānošanai projekta “Coast4us” partnervalstīs, t.sk. sniedzot zinātnisko novērtējumu plānošanas ietvaram un pārvaldības modelim. Savukārt otrā daļa sadalīta divās sekcijās, kur pirmā sekcija veltīta labiem prakses piemēriem sabiedrības līdzdalībā teritorijas attīstības plānošanas procesā Latvijā un Zviedrijā un otrā sekcija – attīstības plānošanas digitālajiem risinājumiem.

Konferences darba valoda: angļu.

Dalība bezmaksas. Lūdzu reģistrēties šeit: http://buni.rtu.lv/projekta-starptautiska-konference-14-05-2019/

Konferences darba kartības projekts ŠEIT 

Uz tikšanos pasākumā!

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Tālr. 67026533, e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

 

 

 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 15.09.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/