Drukāt
28.04.2006
Seminārs „Vajadzības un iespējas Natura 2000 teritoriju finansēšanai”
Š.g. 9. jūnijā notiks seminārs „Vajadzības un iespējas Natura 2000 teritoriju finansēšanai”, kuru organizē Vides ministrija sadarbībā ar Pasaules Dabas fondu un Eiropas Komisiju.

Seminārs notiks Vides ministrijā, Rīgā, Peldu ielā 25, 4. stāvā, 409. telpā, reģistrācijas sākums plkst. 9.30.

Semināra mērķi:

· iepazīstināt ar sagatavoto Natura 2000 teritoriju finansēšanas vadlīniju rokasgrāmatu;

· iepazīstināt ar nacionālajām vajadzībām Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanai;

· informēt par ES finansējuma iespējām Natura 2000 teritoriju aizsardzībai un apsaimniekošanai nākamajā plānošanas periodā (2007.-2013. gadā),

· iepazīstināt ar Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanas pozitīvajiem piemēriem.

Semināra mērķauditorija ir pārstāvji no iesaistītajām valsts iestādēm un institūcijām (ministrijas un to padotās iestādes), pašvaldības, iesaistītās un ieinteresētās sabiedriskās organizācijas un to apvienības (lauksaimnieki, mežsaimnieki, zemes īpašnieki, dabas aizsardzības sabiedriskās organizācijas u.c.).

Natura 2000 ir Eiropas Savienības (ES) īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīkls, kas tiek veidots visās ES dalībvalstīs. Natura 2000 teritoriju tīklā tiek iekļautas teritorijas, kas ir nozīmīgas ES Biotopu un Putnu direktīvu pielikumos minēto sugu un biotopu aizsardzībai (Latvijā noteiktas 336 Natura 2000 teritorijas). Šo sugu un biotopu aizsardzības un saglabāšanas nodrošināšanai nepieciešams veikt atbilstošus apsaimniekošanas pasākumus, kuriem finansējumu iespējams saņemt no dažādiem ES fondiem. Lai informētu par šīm iespējām, Eiropas Komisija 2005. gadā uzsāka īstenot projektu „Natura 2000 teritoriju finansēšanas vadlīnijas un semināri”. Projekta galvenais izpildītājs ir WWF Vācijas birojs, kas šo projektu Latvijā veic sadarbībā ar Pasaules dabas fondu. Projekta ietvaros ir paredzēts visās ES dalībvalstu valodās izdot Natura 2000 teritoriju finansēšanas vadlīnijas, kā arī katrā dalībvalstī, sadarbībā ar nacionālajām vides aizsardzības institūcijām, organizēt semināru par Natura 2000 teritoriju finansēšanas iespējām.

Papildus informāciju par semināru var saņemt Pasaules Dabas fondā: kontaktpersona Jānis Brizga, telefons 7505646, e-pasts: jbrizga@pdf.lv. Lai piedalītos seminārā, jāaizpilda reģistrācijas anketa, kuru iespējams saņemt rakstot uz e-pastu: jbrizga@pdf.lv . Pieteikties semināram iespējams līdz š.g. 10. maijam.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 04.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/