Drukāt
27.05.2019
Rīgā notiks konference “Mazo un vidējo pilsētu konkurētspēja Baltijas jūras reģionā”

Latvija no 2018. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 30. jūnijam īsteno prezidentūru Baltijas jūras valstu padomē (BJVP).


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas departaments  atbild par Latvijas BJVP prezidentūras darbības virziena “Atbildība” īstenošanu. Tās ietvaros paredzēta teritoriālās attīstības jautājumu risināšana, akcentējot jautājumu par dažāda tipa pilsētu (ne tikai galvaspilsētu) viedo pārvaldību un attīstību. VASAB* ietilpst BJVP organizāciju tīklā un attiecīgi Latvija, iepriekšminētajā periodā, ir VASAB prezidējošā valsts.

4. jūnijā, Rīgā, Latvijas prezidentūra noslēgsies ar konferenci  “Mazo un vidējo pilsētu konkurētspēja Baltijas jūras reģionā”, kurā tiks apskatītas mūsdienīgas pilsētu attīstības stratēģijas.

Konference pievērsīsies pilsētu lomai, labajām praksēm un rīcībpolitikām, veicinot un stiprinot savu un Baltijas jūras reģiona konkurētspēju. Konferencē tiks pārrunātas mazo un vidējo pilsētu izaicinājumi un iespējas pēc 2020. gada, virzoties uz līdzsvarotu attīstību Baltijas jūras reģionā un līdz ar to arī plašākā Eiropā.

Konferences mērķauditorija ir politiķi, politikas padomdevēji, pilsētu pārstāvji, eksperti, praktiķi un citi interesenti, kas iesaistās pilsētu ilgtspējīgas attīstības veicināšanā.

Pilsētu un kopienu konkurētspējas tēmu ar ieskatu par Eiropu, Baltijas jūras reģionu un globālo perspektīvu ievadīs īpaši uzaicinātie runātāji. Konferences turpinājumā tiks prezentēti labās prakses piemēri no pilsētām Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Igaunijā, Lietuvā un Latvijā. Noslēgumā - paneļdiskusija un dienas kopsavilkums. Programma 

Konferences norises vieta: Radisson Blu Elizabete Hotel, Elizabetes iela 73, Rīga

Konferences norises laiks: 9:00-15:00

Konferences darba valoda: angļu

Vietu skaits ir ierobežots, aicinām pieteikties šeit: https://vasab.org/event/vasab-conference-jun2019/

Par pasākuma detalizētāku norisi var sazināties ar Margaritu Vološinu VARAM Telpiskās plānošanas departamenta eksperti - 66016712, margarita.volosina@varam.gov.lv

*Vision and Strategies around the Baltic Sea (Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai) -  11 Baltijas jūras reģiona valstu starpvaldību sadarbība telpiskās plānošanas un attīstības jautājumos, kuras vadībā ir iesaistīti 11 atbildīgie ministri un Krievijas reģionu un Vācijas zemju atbildīgās amatpersonas. Vairāk informācijas: https://vasab.org/ 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 07.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/