Drukāt
29.05.2019
ESAO Vides raksturlielumu pārskats par Latviju - 2. daļa, 29.05.2019.
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 13.12.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/video_tiesraide/videoarh/