Drukāt
03.06.2019
Aicinām piedalīties seminārā par slāpekļa pārvaldības sistēmu Rīgas jūras līcī

2019. gada 20. jūnijā, Rīgā notiks projekta “Integrēta slāpekļa pārvaldības sistēma Rīgas jūras līcim” (GURINIMAS) sektorālais ekspertu seminārs ar diskusiju: Rekomendācijas efektīvākai reaktīvā slāpekļa plūsmu pārvaldībai.

Projekta mērķis ir izveidot integrētu slāpekļa pārvaldības sistēmu Igaunijas un Latvijas valsts iestādēm, lai samazinātu barības vielu apjomu Rīgas jūras līcī.

Galvenie projekta uzdevumi:

  • OECD metodoloģiju analīze, metodoloģijas un Baltijas jūras reģionam piemērota analīzes modeļa izstrāde slāpekļa plūsmai;
  • Datu ievākšana no atbildīgajām Igaunijas un Latvijas institūcijām, datu analīze un modelēšana, balstoties uz izstrādāto metodoloģiju. Rezultātu novērtēšana un interpretācija;
  • Integrētas slāpekļa pārvaldības sistēmas (GURINIMAS) izstrāde, informējot mērķgrupas un ieinteresētās personas par projekta rezultātiem.

Līdz šim projektā tika izstrādāta metodoloģija un veikta slāpekļa cikla inventarizācija un to saimnieciskās darbības sektoru noteikšana, kuri visvairāk ietekmē slāpekļa plūsmas uz Rīgas jūras līci un Baltijas jūru. Pēdējā projekta ciklā bija paredzēts izstrādāt un ieviest vadlīnijas, kas balstītas uz pētījuma rezultātiem, lai piedāvātu izmaksu efektīvus pasākumus un palielinātu slāpekļa izmantošanas efektivitāti un samazinātu slāpekļa zudumus un nonakšanu Rīgas līcī.

Semināra laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar:

1. projekta galvenajiem rezultātiem;

2. slāpekļa bilanci: slāpekļa plūsmas starp ekonomiskajiem sektoriem, cilvēka patēriņu un dabas vidi Latvijā;

3. rekomendācijai efektīvākai reaktīvā slāpekļa plūsmu pārvaldībai;

4. virtuālo GURINIMAS rīku;

GURINIMAS projektu finansē Interreg V-A Igaunijas – Latvijas programma 2014. - 2020. gadam. Plašāka informācija par projektu http://www.envir.ee/en/news-goals-activities/protection-marine-environment/gurinimas--

Lai piereģistrētos semināram, interesentiem jāreģistrējas šeit (vietu skaits ierobežots) līdz 2019. gada 12. jūnijam, vai lūdzam sazināties ar projekta koordinatoru Emīlu Rubīnu (emils.rubins@lvgmc.lv).

Semināra norises laiks: 10:00 – 14:30

Semināra dienas kārtību skatiet dokumenta beigās.

Semināra norises vieta: Rija VEF Hotel, Brīvības gatvē 199C, Rīga

Projekta “Integrēta slāpekļa pārvaldības sistēma Rīgas līcim” (GURINIMAS)

Sektorālais ekspertu seminārs ar diskusiju: Rekomendācijas efektīvākai reaktīvā slāpekļa plūsmu pārvaldībai.

Iepazīsties ar darba kārtību.

Oskars Vizbulis
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: +371 27337797


Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 08.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/