Drukāt
05.06.2019
VARAM apzina finanšu instrumentu piesaistes iespējas AER jomas projektu īstenošanai

Rīga, 2019.gada 5.jūnijā – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) starptautiskā projekta „Finanšu instrumenti atjaunojamās enerģijas izmantošanas veicināšanai” (FIRESPOL) ietvaros ir apzinājusi finanšu instrumentus un citus inovatīvus finanšu mehānismus, kas Latvijā ir izmantoti finansējuma piesaistei atjaunojamo energoresursu (AER) jomas projektu īstenošanai.

FIRESPOL projektā secināts – VARAM realizētās Klimata pārmaiņu finansējuma instrumenta un Emisijas kvotu izsoļu instrumentu finansējums[1] ir būtiski veicinājis sektora attīstību, un vislabāk Latvijas apstākļos šobrīd darbojas vairāku finansējuma avotu (grantu un aizdevumu) apvienošana, ja tas ļauj saīsināt investīciju atmaksāšanās periodu.

Savukārt, samazinoties Eiropas Savienība fondu atbalsta intensitātei nākotnē, aizvien lielāku lomu ieņems aizņēmumi un citi inovatīvi finansēšanas veidi. Tie ietver gan tradicionālos komercbanku, Valsts kases un Eiropas Investīciju bankas aizdevumus. Tāpat arī tādus pēdējos gadu laikā attīstītos mehānismus kā valsts attīstības finanšu institūcijas ALTUM aizdevumi, kas iegūti caur zaļo obligāciju pārdošanu, privātu uzņēmumu emitētu zaļo obligāciju pārdošana, riska kapitāla kompāniju finansējums (piemēram, Baltcap fonds) un citi.

Tāpat secināts, ka Latvijā būtu jāattīsta energoservisa kompāniju pakalpojumi, kā arī jāturpina meklēt jauni risinājumi finansējuma piesaistei Eiropas Klimata un enerģētikas satvarā laikposmam līdz 2030.gadam noteikto atjaunojamās enerģijas apjoma mērķu sasniegšanai. Projektā iegūtie secinājumi maijā ir prezentēti arī projekta sadarbības partneriem no Latvijas, Spānijas, Īrijas, Horvātijas, Polijas un Vācijas.

Šobrīd norit aktīvs darbs pie tālākas projekta īstenošanas – sektora pašnovērtējuma analīzes. Tā tiks izmantota par pamatu rīcības plāna izstrādei finansējuma piesaistes veicināšanai, atjaunojamo energoresursu jomas projektu īstenošanai, ņemot vērā citu projekta partneru labo praksi finanšu instrumentu izmantošanā.

FIRESPOL projektā Latvija piedalās jau no 2018.gada un tā mērķis ir veicināt finansējuma (ieguldījumu) piesaisti atjaunojamo energoresursu jomai, izstrādājot un ieviešot priekšlikumus atjaunojamo energoresursu jomas regulējošajos normatīvajos aktos, tādējādi mazinot finansiālos šķēršļus šīs nozares attīstībai.

Projekts FIRESPOL tiek īstenots no 2018. gada 1. jūnija līdz 2022. gada 31. maijam ar starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE 2014.-2020.gadam atbalstu. Projektā kopā iesaistīti partneri no sešām valstīm. Vadošais partneris ir Spānijas organizācija „Extremadura Energy Agency” (AGENEX).

Plašāka informācija par projektu ir pieejama VARAM tīmekļa vietnē: /lat/darbibas_veidi/reg_att/projekti/firespol/?doc=26309, kā arī projekta FIRESPOL tīmekļa vietnē: https://www.interregeurope.eu/firespol/ un https://www.facebook.com/firespolproject/.

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Tālr. 67026533, e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv
[1] Neskaitot Eiropas Savienības fondu atbalstuDokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 27.01.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/